Dorovės įstatymai — tai ir meno įstatymai. – Robertas Šumanas.

Muzika – tai didžiausias gėris, kurį pažįsta mirtingieji. – Džozefas Adisonas.

Kompozitorius kūrimo valandą turi turėti tik vieną mintį ir vieną troškimą. Jei nori parašyti gerą sonatą – paskęsk joje. – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Žingsnis į priekį mene žengiamas pagal traukos dėsnį, pradedant mėgdžiojimu, sekimu ir visų pirmtakų garbinimu. – Borisas Pasternakas.

Yra aukščiausias taškas, kur menas, gamta ir dorovė susilieja. – Š. O. Sent Bevas.

Menas yra jausmo įkūnijimas. – H. Melvilis.

Menas yra arba plagiatas, arba perversmas. – P. Gogenas.

Visi žanrai geri, išskyrus nuobodų. – Volteras.

Didžiausios meno epochos sako: menas, bespalvės epochos sako: menai. – Š. Morisas.

Muzika gali įveikti etinę sielos sritį; ir jeigu muzika turi tokių savybių, ją reikia įtraukti į jaunimo auklėjimo disciplinų sąrašą. – Aristotelis