Menininkas privalo aukotis menui, panašiai kaip bitės, atiduo­dančios gyvybę kartu su savo gyliu. – Ralfas Voldas Emersonas.

Gamtos tiesa negali būti ir niekad nebus meno tiesa. – Onorė de Balzakas.

Į vertingiausius meno kūrinius, matyt, dera kartkarčiais iš naujo pasigilinti, nes jų gelmės neišmatuojamos. – J. V. Gėtė.

Muzika yra aukštesnis apreiškimas nei visos žinios ir filosofijos. – L. van Bethovenas.

Visos meno rūšys skirtos didžiausiam iš menų — menui gyventi žemėje. – Bertoltas Brechtas.

Meno kūrinys būtinai turi išreikšti kokią nors didžią mintį. Nuos­tabu tik tai, kas rimta. – Antonas Čechovas.

Gyvenimas trumpas – menas amžinas. – Hipokratas.

Mene esmingiausia kaip tik tai, ko kitaip išreikšti neįmanoma. – Žoržas Brakas.

Menas yra tai, kad meno kūrinyje jis nebūtų pastebimas. – Ovidijus.

Tas, kuris nejaučia malonumo klausydamasis muzikos, sukurtas be harmonijos. – Džordžas Karlinas.