Galutinis meno tikslas — paakinti žmones daryti tai, ko jiems reikia, ir įsisąmoninti tai, ką jie žino. – M. Blondelis.

Tikrai nemirtingi meno kūriniai esti prieinami ir teikia malonumo visiems laikams bei tautoms. – Georgas Vilhelmas Frydrichas Hėgelis.

Tobulas meno kūrinys – tai kūrinys žmogaus dvasios ir todėl gamtos kūrinys. – J. V. Gėtė.

Menas yra gyvenimas aukštesnio laipsnio. Jis teikia daugiau džiaugsmo, bet ir greičiau suryja. – T. Manas.

Mokėkite mylėti meną savyje, o ne save mene. – K. Stanislavskis.

Muzika, skulptūra, poezija, dailė ir oratoriaus menas nepakenčia vidutinybės. – Žanas de la Briujeras.

Įžvelgti tai, kas vyksta staiga nušvitus sąmonei, yra meno pagrin­das. – Adomas Mickevičius.

Iš esmės nėra nei puikaus stiliaus, nei puikios linijos, nei puikios spalvos; vienintelis grožis — tai tiesa, kuri tampa matoma. – Ogiustas Rodenas.