Patirtis – tai mokykla, kurioje žmogus sužino, koks anksčiau buvo kvailas. – H. V. Šo.

Mokykla yra didžiulė jėga, lemianti tautų bei valstybių buitį ir likimą pagrindiniais mokyklinio švietimo sistemos dalykais ir principais. – D. Mendelejevas.

Patyrimas – tai mokykla, kurioje pamokos kainuoja brangiai, bet tai vienintelė mokykla, kurioje galima išmokti. – B. Franklinas.

Mokykla – tai dirbtuvė, kurioje formuojamas augančiosios kartos mąstymas; reikia ją tvirtai laikyti rankose, jeigu nenori paleisti iš rankų ateities. – A. Barbiusas.

Ydos ir blogi įpročiai jaunimo atsinešamos į mokyklą. Bet mokykla ir visas auklėjamasis joje darbas yra tam, kad nustelbtų blogumus, kad diegtų gražius įpročius – bloga naikintų geru. Tada ji bus auklėjamoji mokykla. – V. Augustauskas.

Po duonos liaudžiai svarbiausia – mokykla. – Ž. Ž. Dantonas.

Patirties mokykla brangiai kainuoja, bet kvaili žmonės kitos nepripažįsta. – B. Franklinas.

Iš gyvenimo karo mokyklos. – Kas manęs nepražudo, tas mane sustiprina. – F. Nyčė.

Aš manau, kad šiame krašte bažnyčia ir valstybė turėtų būti visiškai atskirtos. Visuomenės pinigai neturėtų būti naudojami konkrečios religijos propagavimui, visuomeninės mokyklos turėtų būti nesusijusios su religija, o visuomenės pinigai neturėtų būti naudojami remti religinėms mokykloms. – T. Ruzveltas.

Viešosios mokyklos – blogio ir amoralumo lopšys. – H. Fildingas.