Mūsų mokyklų vienas svarbiųjų uždavinių yra išauklėti jaunuomenę, mylinčią savo kraštą, gebančią aukotis už savo krašto nepriklausomybę. – V. Augustauskas.

Eisiu savo paties keliu, nepaisydamas šiuolaikinės mokyklos. – V. van Gogas.

Mokslai be apmąstymų nenaudingi, o apmąstymai be mokslų pavojingi. – Konfucijus.

Mokslą studijuoti per maža, jį reikia pergyventi. – A. Gercenas.

Kuo giliau kultūra suvokia, kad jų iki šiol esamas pasaulio vaizdinys yra fikcija, tuo aukštesnis yra jos mokslo lygmuo. – A. Einšteinas.

Pasakyk žmogui, kad visatoje yra 300 milijardų žvaigždžių, ir jis tavim patikės. Pasakyk jam, kad suolas dar neišdžiūvęs nuo dažų ir jis būtinai privalės paliesti, kad įsitikintų. – Raimond Verwei.

Mokslas visuomet neteisus. Jis niekuomet neišsprendžia problemos nesukurdamas dar dešimt naujų. – B. Šo.

Psichiatrijos mokslas dabar yra toje vietoje, kurioje buvo medicina prieš atrandant mikrobus. – M. Rogers.

Mokslas nebuvo ir niekuomet nebus užbaigta knyga. Kiekvienas svarbus laimėjimas iškelia naujų klausimų, o visokia raida ilgainiui susiduria su naujais, kaskart didesniais sunkumais. – A. Einšteinas.

Hipotezės reikalingos lygiai kaip ir bandymų bei stebėjimų duomenys, kad koks nors mokslas pajudėtų iš vietos ir sparčiau plėtotųsi. – J. V. Gėtė.