Kūnas – tai mažiausia, ką gali moteris duoti vyrui. – R. Rolanas.

Moterys gali būti išsilavinusios, bet jos nesukurtos aukštiesiems mokslams, filosofijai ir tam tikroms meninės kūrybos sritims, – šie dalykai reikalauja tam tikro visuotinumo. Moterys gali turėti išmonės, skonio, žavesio, bet jos neturi idealybės. Jei moterys paima į savo rankas valstybės vairą, valstybei iškyla pavojus, nes jos veikia vadovaudamosi ne visuomenės reikalavimais, o atsitiktiniais polinkiais ir nuomonėmis. – G. V. F. Hėgelis.

Kas tai yra meilužė? Moteris, šalia kurios pamiršti visus jos lyties trūkumus. – N. S. de Šamforas.

Moteris, kurios geidžia kitas, tegu ir meilės išsiilgęs karstadirbys, iškart pasidaro brangesnė negu ankščiau. Nieko nepadarysi – žmogus daug daugiau dėmesio skiria santykinėms vertybėms negu absoliučioms. – E. M. Remarkas.

Aš galiu greičiau sutaikyti visą Europą negu dvi moteris. – Liudvikas XIV.

Moterys įkvepia mums norą kurti šedevrus, tačiau nuolatos trukdo juos sukurti. – O. Vaildas.

Kartais viena moteris esti daug įžvalgesnė už šimtą vyrų. – G. E. Lesingas.

Moterys arba uždeda jums karūną ant galvos, arba užveržia kilpą ant kaklo. – E. Zola.

Moralizuojantis vyras paprastai esti veidmainis, o moralizuojanti moteris – visada kvailelė. – O. Vaildas.

Moteris privalo mylėti save. Kad ir pripuolamai, bet itin egoistiškai. – A. Dūdienė.