Aš dar nesugebėjau atsakyti tik į vieną klausimą, kuris dar niekada ir nebuvo atsakytas: ko nori moteris? – Z. Froidas.

Jeigu jūs norite žinoti, ką iš tiesų galvoja moteris – o tai, beje, labai pavojinga – žiūrėkite į ją, bet nesiklausykite jos. – O. Vaildas.

Moterys turi nuostabią nuojautą: jos sugeba suvokti bet ką, išskyrus tai, kas akivaizdu. – O. Vaildas.

Moteris – tai ašis, apie kurią sukasi civilizacija. – E. Zola.

Girtaujančios moterys gimdo vaikus, panašius šiuo atžvilgiu į savo motinas. – Aristotelis.

Ar moterims atitekusioje dalioje galima įžvelgti bent žymelę teisingumo?.. Be jokios abejonės, tautos, kurios savo moterims duodavo daugiausiai laisvės, visada būdavo pačios geriausios. – Š. Furjė.

Gyventi be moterų taip pat sunku, kaip ir su jomis. – Aristofanas.

Moterys įsimyli nepataisomus kvailius, o palieka gerus iki šleikštulio. – O. Vaildas.

Vyrus galima analizuoti, moteris – tik dievinti. – O. Vaildas.

Tik pamišėliai ir moterys moka akylai stebėti, nes juos viskas žeidžia, o dvasinės kančios didina pastabumą. – O. de Balzakas.