Garbė yra sąžiningo darbo rankose. – L. da Vinčis.

Didžiausia nedorybė – imtis darbo, kurio nemoki. – Napoleonas Bonapartas.

Atkaklus darbas yra ir meno, ir gyvenimo dėsnis. – O. de Balzakas.

Kiekvienas darbas man bus sąžinės, o ne garbės reikalas. – Seneka.

Jei iš viso yra pašaukimas, tai kilniausias pašaukimas yra darbas. – J. Marcinkevičius.

Geras pavyzdys ir sunkų darbą daro lengvą. – J. V. Gėtė.

Kas laikosi taisyklės darbą tikrinti mintimi, o mintį darbu tas negali klysti, o jeigu ir suklysta, tai greitai randa teisingą kelią. – J. V. Gėtė.

Tingėjimas kiekvieną darbą daro sunkų, o meilė darbui – lengvą. – B. Franklinas.

Nėra pasauly sunkesnio darbo negu rašyti paprastą, sąžiningą prozą apie žmogų. – E. Hemingvėjus.

Joks darbas neturi ateities. Ateitis – jį dirbančio žmogaus rankose. – George Crane.