Darbas nuo pasitenkinimo skiriasi savo prigimtimi, vis dėl to tarp jų yra tam tikras natūralus ryšys. – T. Livijus.

Apdovanojimas už gerą darbą – pats jo atlikimas. – R. V. Emersonas.

Karčiausios ašaros yra pralietos dėl nepasakytų žodžių ir neužbaigtų darbų. – H. B. Stowe.

Laimingas tas, kuris džiaugsmingai dirba ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė. – J. V. Gėtė.

Draugas – tas, su kuriuo už jo pagalbą atsiskaityti nereikia. – J. Laucius.

Pasirinkti draugus mažiausiai susitepusius. – Seneka.

Tikras draugas turi būti antruoju mūsų „aš“; jis niekuomet nepareikalaus iš draugo nieko, išskyrus tai, kas dorovinga ir puiku; draugystė mums duota iš prigimties kaip kilnumo pagalbininkė, bet ne kaip ydų palydovė. – Ciceronas.

Būdami kartu vienas kitam daugiau duosime. – Seneka.

Nelinkėkite savo draugams pernelyg didelės sėkmės, jeigu nenori jų prarasti. – B. Grasjanas.

Ištikimybė

Draugo ištikimybė reikalinga ir laimėje, o nelaimėje ji tiesiog būtina. – Seneka.