Repetitio est mater studiorum.
Kartojimas yra mokymosi motina.

Sit tibi terra levis!
Tebūnie tau lengva žemė! (posakis laidotuvių prakalboje ir antkapių įrašuose)

Sunt bona mixta malis, sunt mala mixta bonis.
Yra gerų dalykų, sumišusių su blogais, ir blogų – su gerais.

Timor pedibus addit alas.
Baimė kojoms prisega sparnus.

Tot homines, tot sententiæ.
Tiek žmonių, tiek ir nuomonių.

Ut sis nocte levis, sit tibi cena brevis.
Jei nori, kad naktis būtų lengva, tegu vakarienė būna trumpa.

Bis ille miser est, qui felix fuit.
Dvigubai nelaimingas tas, kas anksčiau buvo laimingas.

Cognosce te ipsum.
Pažink pats save.

Comparatio non est ratio.
Palyginimas dar nėra įrodymas.

Cum dignitate potius cadamus, quam cum ignominia serviamus.
Geriau garbingai žūti, negu gėdingai vergauti.