Claude os, aperi oculos.
Užčiaupk burną, atverk akis.

Coacta juramenta robur non habent.
Prievarta duotos priesaikos negalioja.

Do, ut des.
Duodu, kad ir tu man duotum.

Etiamsi omnes, ego non.
Nors ir visi sutinka, o aš ne.

Fortuna non addit sapientiam.
Laimė išminties neprideda.

Infortunium tuum celato, ne gaudio inimicos afficias.
Savo nelaimę slėpk, kad priešams nesuteiktum džiaugsmo.

Mors certa, hora mortis incerta.
Mirtis – tikra, mirties valanda – netikra, t.y. žinome, kad mirsime, tik nežinome, kada.

Malum nullum est sine aliquo bono.
Nėra blogio, kurs neturėtų ko nors gero.

Omnis canis in porta sua magnus est latrator.
Kiekvienas šuo savo tarpuvartėje drąsiai loja.

Plus potest asinus negare, quam philosophus probare.
Asilas gali daugiau paneigti, negu filosofas įrodyti.