Amicum moneas secreto, laudes palam.
Draugą bark slapta, girk viešai.

Arcum intensio frangit, animum demissio. (Publilius)
Laužo lanką įtempimas, sielą – prislėgta nuotaika.

Amor misceri cum timore non potest. (Seneca)
Negalima sieti meilės su baime.

Beneficium accipere est libertatem vendere.
Malonę priimti – laisvę parduoti.

Beneficia non obtruduntur.
Malonė prievarta nesiūloma.

Barba non facit philosophum.
Barzda filosofu nepadaro.

A verbis ad verbera.
Nuo žodžių prie smūgių.

Avaro omnia desunt, sapienti nihil.
Gobšuoliui visko trūksta, išminčiui – nieko.

Avaritia – scelerum mater.
Gobšybė – nuodėmių motina.

Aut vincere, aut mori.
Arba nugalėti, arba mirti.