Aut bene, aut nihil.
Arba gerai, arba nieko.

Aut amat aut odit mulier, nihil est tertium.
Moteris arba myli, arba neapkenčia, trečio kelio nėra.

Auro quæque janua panditur.
Auksu visokios durys atidaromos.

Audi multa, loquere pauca.
Daug klausyk, mažai kalbėk.

Audi, cerne, tace, si vis cum vivere pace.
Klausyk, stebėk, tylėk, jei nori ramiai gyventi.

Audiatur et altera pars. (Seneca)
Tebūnie išklausoma ir antroji pusė.

Audentes Deus ipse juvat. (Ovidius)
Drąsiems ir pats Dievas padeda.

Asinus stramenta mavult quam aurum.
Asilui labiau patinka šiaudai negu auksas.

Asino non opus est verbis, sed fustibus.
Asilui reikia ne žodžių, o lazdų.

Ars longa, vita brevis. (Hippocrates)
Gyvenimas trumpas, menas ilgaamžis.