Arcum intensio frangit, animum demissio. (Publilius)
Laužo lanką įtempimas, sielą – prislėgta nuotaika.

Arbores altæ non semper longas radices habent.
Aukšti medžiai ne visada ilgas šaknis turi.

Aquila non captat muscas.
Erelis musių negaudo.

Amor, ut lacrima, oculo oritur, in pectus cadit.
Meilė, kaip ir ašara, prasideda akyje, o įkrinta į širdį.

Amor timere neminem verus potest. (Publilius)
Tikra meilė gali nieko nebijoti.

Amor omnia vincit. (Vergilius)
Meilė viską nugali.

Amor misceri cum timore non potest. (Seneca)
Negalima sieti meilės su baime.

Amoris vulnus sanat idem, qui facit.
Meilės žaizdą išgydo tas, kas ją padaro.

Amittit proprium, qui alienum appetit. (Phaedrus)
Kas svetimo trokšta, tas praranda ir savo.

Amicus stultorum similis efficietur.
Draugaudamas su kvailiais, pats tapsi panašus į juos.