Amicus Plato, sed magis amica veritas. (Aristoteles)
Platonas yra draugas, bet tiesa – dar didesnė draugė.

Amicum moneas secreto, laudes palam.
Draugą bark slapta, girk viešai.

Amicum lædere ne joco quidem licet.
Draugo negalima įžeisti net ir juokaujant.

Amicitia semper prodest, amor et nocet.
Draugystė visada naudinga, o meilė (kartais) ir kenksminga.

Amantium iræ amoris integratio est. (Terentius)
Įsimylėjusiųjų pyktis – meilės atsinaujinimas.

Amantes – amentes. (Terentius)
Įsimylėjusieji – be galvos.

Altissima flumina minimo sono labuntur.
Giliausios upės labai tykiai teka.

Alit æmulatio ingenia.
Lenktyniavimas ugdo gabumus.

Aliis tempora desunt, alii tempori supersunt.
Vieniems laiko trūksta, kitiems jo per daug.

Agere considerate pluris est quam cogitare prudente. (Cicero)
Svarbiau yra apgalvotai veikti, negu protingai mąstyti.