Tu meile netikėk! Nėra šioj žemėj meilės. Yra savimeilė, plėšri, kerštinga, pavydi; Yra aistra, kaip vilkė alkana. – V. Mykolaitis-Putinas

Žinome, kad meilė stipri kaip mirtis, bet juk ji ir trapi kaip stiklas. – Gi de Mopasanas.

Visa, kas daroma iš meilės, visada vyksta anapus gėrio ir blogio. – F. Nyčė.

Tiems, kuriems nesvetimas pykčio jausmas, nesvetimas ir meilės jausmas. – V. Hugo.

Reikia patirti meilę prieš susiduriant su morale. Kitaip neišvengsi kančios. – A. Kamiu.

Nuo meilės yra visokių vaistų, bet nėra nė vieno patikimo. – F. de Larošfuko.

Mylintieji apglėbia tai, kas yra tarp jų, o ne viens kitą. – K. Džibranas.

Meilė – vienintelė aistra, nepripažįstanti nei praeities, nei ateities. – O. de Balzakas.

Meilė tokia visagalė, kad iš pagrindų pakeičia ir mus pačius. – F. Dostojevskis.

Meilė – tai saulėtekis, vidurdienis, ilgas ir kaitrus, ir vakaras, stebuklingas ir tylus, o ją pagimdė ilgesys. – M. K. Čiurlionis.