Paviršutiniškas

Kas nenori matyti kito žmogaus didumo, tas itin uoliai ieško, kas jame žema ir paviršutiniška, – ir taip išsiduoda. – F. Nyčė.

Didieji žmonės – tai žmonijos knygos turinys. – F. Hebelis.

Žmogus nebus laisvas, jeigu nemokės valdyti savęs. – Pitagoras.

Vaikas netaps žmogumi, jis jau yra žmogus. – J. Korčakas.

Pats vertingiausias žmogus – tas, kuris blaiviai mąsto ir šauniai elgiasi. – Ž. Sand.

Nelaimingas žmogus, kuris nedaro to, ką gali, o imasi to, ko neišmano. – J. V. Gėtė.

Žmonės bėgtų vienas nuo kito, jei nuolat matytų vienas kitą visiškai tokius, kokie jie yra. – I. Kantas.

Žmogus per klystkelius suranda tikrą kelią. – J. V. Gėtė.

Žmogus – ne tuščias butelis, į kurį galima pripilti bet kokio skysčio. – D. Pisarevas.

Žmogus iš tiesų panašus į beždžionę: kuo aukščiau užlipa, tuo labiau matosi plikas užpakalis. – F. Bekonas.