Bet, pasižiūrėję iš arčiau į žmonių užmačias ir siekimus, visur susidursime su jų brangiuoju Aš, kuris visada išlenda į priekį. – I. Kantas.

Tik protas, valia, sąžinė išaukština žmogų. – A. Kunanbajevas.

Žmogui reikia tikslo – ir jis veikiau norės nieko, nei išvis atsisakys norėti. – F. Nyčė.

Žmogus nei žvėris, nei angelas; jis turi mylėti ne gyvuliškai ir ne platoniškai, o žmogiškai. – V. Belinskis.

Žmogus turi veikti, o jeigu tik veikia, tampa laimingas arba nelaimingas. – Vang Čungas.

Šeimos interesai beveik visada žlugdo visuomeninius. – F. Bekonas.

Tikras menas aplenkia laiką. – R. Sen Polis.

Muzika negali mąstyti, bet ji gali įkūnyti mintį. – Richardas Vagneris.

Saiko jausmas mene — svarbiausia. – Anatolis Fransas.

Menas tapo svarbiausiu tautų mokytoju. – G. V. F. Hėgelis.