Yra aukščiausias taškas, kur menas, gamta ir dorovė susilieja. – Š. O. Sent Bevas.

Menas yra jausmo įkūnijimas. – H. Melvilis.

Menas yra arba plagiatas, arba perversmas. – P. Gogenas.

Visi žanrai geri, išskyrus nuobodų. – Volteras.

Didžiausios meno epochos sako: menas, bespalvės epochos sako: menai. – Š. Morisas.

Muzika gali įveikti etinę sielos sritį; ir jeigu muzika turi tokių savybių, ją reikia įtraukti į jaunimo auklėjimo disciplinų sąrašą. – Aristotelis

Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas. – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Žodžiams kartais reikia muzikos, o muzikai nieko nereikia. – Edvardas Grygas.

Didis menas skirtas didiems tikslams. – Bertoltas Brechtas.

Menas — tai žmonijos sąžinė. – Frydrichas Hebelis.