Kiekviename mūšyje ieškojau mirties ir dėl įgimtos meilės, kurią jaučiu Lietuvai, ir dėl noro susijungti su savo motina. – E. Pliaterytė.

Gausybė mirties bausmių ne mažiau žemina valstybės galvą, nei gydytoją žemina ligonių mirtingumas. – Seneka.

Ar mirties bijosi, ar nebijosi – ji neišvengiamai ateis. – J. V. Gėtė.

Joks blogis nėra didelis, jei jis paskutinis. Atėjo pas tave mirtis? Ji būtų baisi, jei galėtų būti su tavimi, bet ji arba nepasirodys, arba greitai bus praeityje, jokiu būdu ne kitaip. – Seneka.

Mirtis – rimtas dalykas, tai gyvenimo dalis. Mirti reikia oriai. – A. Lunačiarskis.

Žmogaus siela tobulėja iki pat mirties. – Hipokratas.

Šiame pasaulyje nieko nėra tikra, išskyrus mirtį ir mokesčius. – B. Franklinas.

Kupina šilumos ir ištikimybės mirtis yra geriau negu šaltas, neištikimas gyvenimas. – H. Heinė.

Jei nebūtų mirties, gyvenimas mums neatrodytų toks gražus. – N. Gogolis.

Grožis – svečias, laukiamas visų. – J. V. Gėtė.