Būdami kartu vienas kitam daugiau duosime. – Seneka.

Nelinkėkite savo draugams pernelyg didelės sėkmės, jeigu nenori jų prarasti. – B. Grasjanas.

Ištikimybė

Draugo ištikimybė reikalinga ir laimėje, o nelaimėje ji tiesiog būtina. – Seneka.

Svarbiausias tikros, aktyvios, vaisingos draugystės reikalavimas – eiti su draugu vienodu žingsniu, kad draugas pritartų mano tikslams, o aš – jo. – J. V. Gėtė.

Draugas turi nešti draugo silpnybes. – W. Shakespeare

Tau nedera pykti ant draugo, kuris norėdamas gero pažadina tave iš saldžių svajonių, net jeigu jis tai padarys šiurkščiai ar griežtai. – V. Skotas.

Nors yra tokių dalykų, kuriuos paprastai slepiame, draugui patikėk visus rūpesčius, visas mintis. – Seneka.

Kad įgytume draugų ir bičiulių palankumą kasdieniniuose santykiuose su jais, reikia vertinti mums rodomas jų paslaugas labiau, negu tai daro jie patys; priešingai, mūsų paslaugas draugams reikia laikyti mažesnėmis, negu apie tai mano mūsų draugai ir bičiuliai. – Platonas.

Draugas yra dovana, kurią pats sau įteiki. – R. L. Stivensonas.

Priešininkas, ieškantis jūsų klaidų, naudingesnis nei draugas, norintis jas nuslėpti. – L. da Vinčis.