Tam, kad susirastum draugą, reikia užmerkti vieną akį, o kad jį išsaugotum – abi. – N. Duglas.

Kam įgyju draugą? Kad turėčiau už ką numirti, kad turėčiau pas ką sekti į tremtį, kad galėčiau savo krūtine ginti jo gyvybę, paaukodamas savąją. – Seneka.

Kvailas tas, kuris daro sau bloga, norėdamas padaryti gerą savo draugui. – Hipokratas.

Beneficium accipere est libertatem vendere.
Malonę priimti – laisvę parduoti.

Beneficia non obtruduntur.
Malonė prievarta nesiūloma.

Barba non facit philosophum.
Barzda filosofu nepadaro.

A verbis ad verbera.
Nuo žodžių prie smūgių.

Avaro omnia desunt, sapienti nihil.
Gobšuoliui visko trūksta, išminčiui – nieko.

Avaritia – scelerum mater.
Gobšybė – nuodėmių motina.

Aut vincere, aut mori.
Arba nugalėti, arba mirti.