Suteik kiekvienai dienai šansą tapti gražiausia tavo gyvenimo diena. – M.Twain.

Amicum lædere ne joco quidem licet.
Draugo negalima įžeisti net ir juokaujant.

Amicitia semper prodest, amor et nocet.
Draugystė visada naudinga, o meilė (kartais) ir kenksminga.

Amantium iræ amoris integratio est. (Terentius)
Įsimylėjusiųjų pyktis – meilės atsinaujinimas.

Amantes – amentes. (Terentius)
Įsimylėjusieji – be galvos.

Altissima flumina minimo sono labuntur.
Giliausios upės labai tykiai teka.

Alit æmulatio ingenia.
Lenktyniavimas ugdo gabumus.

Aliis tempora desunt, alii tempori supersunt.
Vieniems laiko trūksta, kitiems jo per daug.

Agere considerate pluris est quam cogitare prudente. (Cicero)
Svarbiau yra apgalvotai veikti, negu protingai mąstyti.

Æstimandus est quisque non ex conditione, sed ex virtutibus.
Kiekvienas žmogus yra gerbtinas ne dėl užimamos vietos, bet dėl gerų darbų.