Ėjo metai po vieną, tau kažką nešdami.
Sutinki ir šią dieną neramia širdimi.
Daug metų prabėgo, su daina ir džiaugsmu.
Lai skambesnis už dainą, šis gimtadienis bus.

Jau (50) kartų paukščiai parskrido.
Jau (50) kartų nužydo žiedai.
Jau (50) kartų žemėj gyventa.
O rodos dar tiek mažai.

Eik gyvenimo saulės sutikti,
Neškis šypsenas, laimę kartu.
Tegul niekas nedrįsta sutrypti,
Kas svajonėse bus tau brangu.
Jeigu skausmas ranką ištiestų
Netikėk, kad laimės nebus.
Tu gyvenki, šypsokis ir džiaukis,
Nes gyvenimas žmogui brangus.

Gyvenimas – daina, poezija ir proza
Ir nei pakeist, nei numatyt gali.
Priimki viską, ką nūnai jis duoda,
Ir būk laiminga(-as), kiek gali!
Su gimtadieniu!

Ketvertukas duonos – tai dosnusis stalas.
Ketvirtis ąsočio — atgaivins Tave.
Ketvirtasis kampas — tai jau visas namas.
Ketvirta savaitė — darbų pabaiga.
Ketvirtis likimo — vandenyno kraštas.
Ketvirtis nuo šimto — tai pati pradžia.
Ketvirtis jaunystės – tai tik meilės paštas…
Ir toli už saulės visko pabaiga.
Mažas Jubiliejus Dvidešimt penktieji –
Lai šampanas liejas į lemties alėjas!

Gimtadieniai ir jubiliejai svaigūs
Tegu išpuoš Tamsius kelius žiedais,
Te laimės kelias niekad nesibaigia,
Te bus širdy jaunystė amžinai.

Kasmet po išminties dalelę,
Po tyro džiaugsmo lašą,
Po laimės ir tiesos kruopelę
Tau metai kantriai neša.
Šiandieną pamatyt gali,
Kiek turtų jie sudėjo –
Tau dovanojamas gražus
X-asis JUBILIEJUS !

Šiandieną Jūsų metai sužydėjo 80 – dešimt įvairių žiedų…
Čia visko būta: saulės, vėjo,
Daug praradimų ir vilčių…
Nuėjot prasmingą ir ilgą kelią,
Pavargo rankos nuo sunkių darbų …
Priimkit šiandien degančią ugnelę Savo anūkų ir vaikų širdžių.

Gyvenkite dar šimtą metų,
Lai bus gyvenimas šviesus,
Tegul likimo žiaurūs vėjai
Lange ugnelės neužpūs.
Lai stiebias jaunos atžalėlės
Tėvelių meilės šviesoje…
Už pirmą gražų jubiliejų
Pakelkim sklidinas taures!

Paversk svajones tvirtybės tiltu,
Te penkiasdešimt švyti su aušra!
Neleisk likimui kryžkelėj apvilti,
Bet ąžuolu šlamėki visada.
Ne visos audros nuoskaudas palieka –
Po jų sušvinta mėlynai dangus…
Tegu tikrove virsta tavo siekiai,
Lai negandų Tavam kely nebus.