Kadagys žaliuoja,
Šviečia saulė skaisčiai,
Lyg auksinės gėlės
Spindi velykaičiai.

Ankstyvą rytą atsikėlus, ir nusiprausti dar nespėjus,-
Pažvelk pro langą – kiek kiškučių, jie laukia nuostabių margučių!
Duok po vieną negailėk, ir Velykas švęst pradėk!

Ir su margučiais, su Šv. Velykom,
Ir su pirmais pavasario žiedais!
Palaiminto prisikėlimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!

Pirmas pavasario lietus
Jau atgaivino žemę.
Žiedai pasklido po lankas –
Širdy taip linksma, gera!
Leisk pasveikinti tave
Su pavasario švente –
Linkiu džiaugsmo begalinio
Daug velykinių kiaušinių!