Nepripažinus Dangaus potvarkių, neįmanoma tapti pranašesniu žmogumi.  – Confucius.

Duokite man Laisvę arba duokite man Mirtį! – Patrick Henry.

Mintys apie atkaklumą

Ne jėga, o atkaklumas nulemia didelių darbų įvykdymą. – Samuel Johnson.

Jei negyvename taikoje, tai todėl, kad užmiršome, kad priklausome vienas kitam. – Mother Teresa.

Nesureikšminkite gyvenimo. Jūs niekada nepaspruksite iš jo gyvas. – Elbert Hubbard.

Aš svajosiu plačiai atmerkęs akis, tačiau žvelgsiu atgal užsimerkęs. – Tony Arata.

Jeigu negalite pamaitinti šimto žmonių, pamaitinkit bent vieną. – Motina Teresa.

Kvailys visada randa dar kvailesnį, kuris juo žavisi. – Nicholas Boileau-Despreaux.

Liepsnojantis entuziazmas, palaikomas sveiko proto ir atkaklumo, yra kokybė, kuri dažniausiai tampa sėkme. – Dale Carnegie.

Mintys apie malonumą

Didžiausias malonumas – slapta atlikti gerą darbą, apie kurį žmonės sužino atsitiktinai. – Charles Lamb.