Jei vyras nepažino moters kūno grožio – tai jau Dievo bausmė. – Tėvas Stanislovas.

Meilė daro vyrą aklą, tačiau pagerina moters regėjimą. – E. M. Remarkas.

Moteris – tai paveikslas. Vyras – tai problema. – O. Vaildas.

Moterys – tai materijos pergalė prieš protą, o vyrai – proto pergalė prieš moralę. – O. Vaildas.

Kai vyras susituokia su meiluže, jos vieta lieka laisva. – O. Vaildas.

Vyro branda: atgauti rimtį, turėtą vaikystėje, žaidžiant. – F. Nyčė.

Santuoka ypatinga tuo, kad su ja baigiasi stabo garbinimas. Kai vyras geriau įsižiūri į savo dievaitę, ji vėl tampa paprasta moterimi. – Dž. Adisonas.

Vyro laimė: aš noriu. Moters laimė: jis nori. – F. Nyčė.

Iš vyro pasirinktos nuotakos lengva spręsti, koks jis ir ar žino savo vertę. – J. V. Gėtė.

Meilėje vyras ieško visiškos vergės, o moteris – visiškos vergijos. Meilė grįžta į praeities kultūrą ir praeities visuomenę – į Rytus. – F. Nyčė.