Nei aukštas intelekto laipsnis, nei vaizduotė, nei abu kartu nesukuria žmogaus genijaus. Meilė, meilė, meilė yra genijaus siela. – Wolfgang Amadeus Mozart.

Šviesą galima skleisti dviem būdais: būti žvake ar ją atspindinčiu veidrodžiu. – Edith Wharton.

Ar žinote, kas yra kritikai? Žmonės, kuriems nesiseka literatūroje ir mene. – Benjamin Disraeli.

Siekiant savo užsibrėžtų tikslų yra svarbiausia ne tai, ką įgyjate, o tai, kuo tampate.  – Zig Ziglar.

Kai kuriems žmonėms mano patarimas taip patinka, kad net įrėmina ir pasikabina jį ant sienos, užuot panaudoję. – Gordon R. Dickson.

Siek tapti ne sėkmingas žmogus, o žmogus, kuriam svarbios vertybės. – Albert Einstein.

Mintys apie charakterį

Savo charakteriu rūpinkitės labiau nei reputacija. Jūsų charakteris – tai jūs, o reputacija – tai, ką kiti mano, kad apie jus žino. – Carnegie gyvenimo principai.

Verčiau išmintingo barimas negu kvailio gyrimas.  – Lietuvių patarlė.

Mintys apie savigarbą

Labai subtilus dalykas atleisti žmogui, nesumenkinant jo savigarbos ir neprarandant jam pagarbos. – Josh Billings.

Trys gali išsaugoti paslaptį, jei du iš jų negyvi. – Krikštatėvio kerštas.