Likimas metams pavedė dalinti laimę žmonėms. Metai kaip ir žmonės, būna pikti ir godūs, geri ir atlaidūs. Linkim, kad Jums šie Metai būtų geri, kad nešykštėtų saulėtų dienų.

Kai niekas namato ir niekas negirdi, tai Angelas basas ateina į širdį. Naujųjų metų naktį paguodžia mus tyliai ir laimina tuos, kurie laukia ir myli.. Linksmų švenčių!

Krinta snaigės, sukasi verpetais,
Leidžias žemėn ir ant mūs delnų.
Tegul neša Tau Naujieji metai
Daug linksmų, laimingų valandų.

Su Naujais – džiugesniais,
Su Naujais – prasmingesniais,
Su Naujais į priekį vedančiais,
Su Naujais mums daug ką žadančiais.
Su Naujais – tik gėrį sėjančiais,
Su Naujais, Naujais artėjančiais

Yra metuose vienintelė naktis,
kai nesinori miego,
kai lauki kažko nuostabaus, nepakartojamo,
kai abi laikrodžio rodyklės sustingsta ties dvylika,
kai susitinka metai …
Bet šitas susitikimas labai trumpas,
sekundė, daug mažiau – akimirka,
o laukei ištisus metus.
Tad su Naujais!

Štai jau metų senų
paskutinė ašara,
Nauji – greitai ateina savaime.
Tad tebūna giedra
Kiekviena jų diena
Lai Tau atneša
Džiaugsmą ir laimę !

Tylią naktį svajok apie laimę,

Tylią naktį Naujieji ateis. Ir mylėti, ir džiaugtis, ir juoktis,

Tokią teisę lai jie tau suteiks.

Su baltutėm snaigėm
Su ryto aušra
Su naujaisiais metais
Sveikinu tave.

Ant balto sniego lapo ilgas laiškas su
Stebuklingais šalčio žodžiais:
Nors liūdna, kad vieni metai tuoj pasibaigs,
Naujųjų nešama šviesa jau netoli!

Kai dūžiai iškilmingai Naujus metus paskelbs, kažkas į tavo langą nedrąsiai pasibels. Tegul tai būna laimė, tikėjimas, viltis, lai būna meilė ir tavo ateitis!