Prabėgę metai niekad nesugrįžta,
Bet pasitikime naujus su viltimi,
Kad pragyvensime dar ilgą šviesų amžių
Ir niekad nepasensim širdimi.

Linkiu, kad laimės būtų pilnos kelnės
Ir šnapsą gertum kibirais,
Kad kelio nepastotų velnias
Ir jotum tik baltais žirgais.
Su Naujaisiais!

Su Naujaisiais – į laimę vedančiais,
Su Naujaisiais – tik džiaugsmą žadančiais,
Su Naujaisiais – vien gėrį sėjančiais,
Su Naujais, su Naujais artėjančiais!

Senieji Metai savo dainą baigia,
O kokią mums Naujieji padainuos?
Gal apie meilę, kaip šampanas svaigią,
Gal apie žemėj esančius džiaugsmus?
O mes norėtume Tau vieno palinkėti
Būk laimingiausias žemėje žmogus.

Neblėstančioj tyloj sustingo gojai,
Apsupo žvaigždės Grįžulo ratus,
O gūdžios pušys, eglės apšarmotos,
Palydi tolstančius senus metus.
Laimingų Jums Naujųjų Metų!

Tu pakeli taurę už laimę,
Už tuos, kurie švenčia kartu.
Už jaunystę, kaip vėjas neramią,
Už laimingus Naujuosius Metus!

Lai Naujieji Metai Jums dovanoja laimę,
Didelę kaip dangaus skliautas,
Amžiną – kaip eglių žaluma,
Nepakartojamą – kaip pats žmogus.

Daug šypsenos, daug juoko begalinio,
Daug žvilgsnių, mylimų akių
Daug laimės, meilės begalinės
Naujųjų metų proga tau linkiu.

Tegul Naujieji 20…. metai
Būna džiaugsmo pilni,
O diena kiekviena – tik šviesi ir gera.
Su Šv. Kalėdom ir artėjančiais
Naujaisiais metais Jus sveikina ……….

Tegul Naujieji būna šviesūs,
Tebūna džiaugsmo jie pilni,
Te širdys vien į laimę tiesias,
Tebūna jie geri, geri …