Tikras menas aplenkia laiką. – R. Sen Polis.

Muzika negali mąstyti, bet ji gali įkūnyti mintį. – Richardas Vagneris.

Saiko jausmas mene — svarbiausia. – Anatolis Fransas.

Menas tapo svarbiausiu tautų mokytoju. – G. V. F. Hėgelis.

Kas mene tapo meistru, tas be jokio nuostolio gali užmiršti tai­sykles. – Artūras Grafas.

Tikras menininkas, labiau už viską mėgstantis meną, niekada nepasitenkina savimi ir stengiasi eiti vis toliau. – Liudvigas van Bethovenas.

Mūsų laikais menas — tai prožektorius ir ginklas. – E. Volfas.

Menas sukurtas tam, kad jaudintų, o mokslas ramina. – Žoržas Brakas.

Muzika turi įskelti ugnį vyro širdyje ir sukelti ašaras moters akyse. – L. van Bethovenas.

Meną reikia jausti, o ne suprasti. – R. Gurmonas.