Mylėk tada, kada verta
Ir meilė tegu būna Tau karšta.
Saugok, kad ji neužgestų
Kartu su mėnulio šviesa…

Įsimylėti tai lyg nuvalyti dulkes nuo pilkos kasdienybės,

viskas nušvinta ryškesnėm spalvom.

Švento Valentino dienos proga linkiu, kad tos dulkės nespėtu nusėsti..

Būk gražiausia Moteris —
Mylimiausias Tau akis išbučiuos mana širdis.
Būk ponia tarpe kitų —
Aš praeidamas tarp jų greit Tave apkabinu.
Karaliene būki man,
Man vienam, o ne kažkam — prieš mane vis vien kaltam.
Valentino dienoje
Aš pavydžiu vėl Tavęs — tik abu mes galim švęst.
Vien tik mano Tu esi —
Mano mintys ir širdis — mano miela Moteris.

Tau širdį – raudoną rubiną,
Pulsuojančią meilės audringu krauju,
Tau jausmą – saldžiausiąjį vyną,
Kuris nesibaigs, kolei būsim kartu.

Svajonę – lyg kelrodę žvaigždę –
Įteiksiu šį vakarą tau dovanų.
Atverk man duris užrakintas
Į savo pasaulį, ten tiek daug spalvų.

Mėlynake mano jūros banga, tavo meilėj aš jaučiuos krantu.
Savo jausmą tarsi perslą brangų, tau ant delno vis nešu, nešu…
Mėlynake mano laimės žvaigžde, mano sapno nerimą sūpuok.
Valentino dieną, mano meile, tau už laimę noriu padėkot.

Mylėti – yra skaistykla; mylėti ir būti mylimam – dangus;

nebūti pamiltam – tamsumos vieta; nustoti mylėjus – pragaras!
Sveikinu su Valentino diena ir linkiu niekad nepristigti meilės!

Aš ir Tu – pasaulis.
Aš ir Tu – neišmatuotas gylis.
Aš ir Tu – triukšmingas uostas.
Aš ir Tu – neatrasta sala.
Kelias tolimas, dulkėtas
Eina dviese tuo keliu.
Dviese susikibę rankom – AŠ ir TU.

Su šv. Valentino diena!
Lai gyvenimas bus kaip daina.
O gyvenime – viskas puiku:
Meilės, laimės tikrai nepritruks.

Tos ilgos naktys be mėnulio,
Padangėj pilna debesų.
Ir niekada aš netikėjau,
Kad be tavęs man bus sunku.

Bučkis vienas, bučkis du,
Su trečiu ai kaip smagu.
Štai ketvirtas ai laimingas,
Penktas šeštas pražūtingas.
O septintas gal lemtingas,
Meilės burtais stebuklingas.