Turėti laiko – pats nuostabiausias dalykas ir kartu pavojingiausias patyrimas. Dykinėjimas fatališkas tik vidutinybėms. Daugelis net nesugeba įrodyti, kad jie – ne vidutinybės. – Albertas Kamiu.

Yra vagių, kurie yra nebaudžiami įstatymo, bet visgi vagia iš žmonių brangiausia, – laiką. – Napoleonas Bonapartas.

Menas – tai nuotolis, kurį kančiai suteikia laikas. Tai žmogaus transcendencija savo paties atžvilgiu. – A. Kamiu.

Žmonės, neturintys laiko, paprastai nieko neveikia. – G. K. Lichtenbergas.

Laikas yra brangesnis už pinigus, bet žmonės moka pinigus, kad smagiai praleistų laiką. – Autorius nežinomas.

Visos žmogaus jėgos – tai laiko ir kantrybės mišinys. – O. de Balzakas.

Laikas ir potvynis niekada nelaukia. – V. Skotas.

Tuo ir didingas mūsų laikas, kad iš ilgaamžės žmonijos kultūros pasiima visa, kas vertingiausia. Tų amžių migloje žėrinčių vertybių jis nelaidoja po dulkėta užmaršties skraiste. – K. Paustovskis.

Aš nieko neturiu per daug, tik laiko (šv. Elenos saloje). – Napoleonas Bonapartas.

Laikas gyventi, laikas vesti. – J. Laucius.