Visiškai niekingas tas, kuris turi daug priežasčių išeiti iš gyvenimo. – Epikūras.

Jei gyvenimas – scena, tai žmona despotiška režisierė. – J. Laucius.

Svarbu ne tai, ar ilgai, bet ar tinkamai tu gyveni. – Seneka.

Būtent toks ir yra gyvenimo tikslas: gyventi taip, kad ir po mirties liktum gyvas. – M. Džalilis.

Tik tas gyvenimo ir laisvės vertas, / Kuris kasdien dėl jų į kovą stos. – J. V. Gėtė.

Išorinį padorumą visada sąlygoja vidinis gyvenimas. – J. V. Gėtė.

Geresniam gyvenimui nereikia efektyvumo, produktyvumo, reitingų ir rodiklių, nei ryškių šviesų – geresniam gyvenimui reikia lietaus ir šešėlių, mažų kasdieninių krizių, pasimetimo visiško (kartais), nejaukių pauzių, po kurių norisi juoktis, kartais reikia ką nors pamesti ir ką nors atrasti (daiktą, bet galima ir žmogų ar koki idealą )… reikia neskubėjimo, atsipalaidavimo, privatumo. – Rasa Baločkaitė.

Reikia, nugyventi ilgą gyvenimą ir pasenti, kad suprastum, koks jis trumpas. – A. Šopenhaueris.

Gyvenimas – malonumų indas, pripildytas kartaus pareigos ir atsakomybės gėrimo. – J. Marcinkevičius.

Visi nori gyventi ilgai, bet niekas nenori pasenti. – Dž. Sviftas.