Gyvenimas gražus, kai savo vidaus spinduliais jį nušvieti, kai savo vidaus šiluma jį sušildai. – S. Nėris.

Gyvenimo esmės ir jo reiškinių supratimas gali apsaugoti būtį nuo išnykimo ir suteikti naujo gyvybės džiaugsmo. – V. Mykolaitis-Putinas.

Vaikystė mus persekioja kiekvieną liūdesio ir ilgesio valandą, mes bėgame prie jos lyg prie šaltinio, tenai niekada netrūksta vandens, nes tik vaikystėje mes esame tikri dievai ir tik vaikystėje galime iškasti šulinius trokštantiems pagirdyti. – J. Aputis.

Be pozityvumo ir grožio daigų negalima žmogui išeiti iš vaikystės į gyvenimą, be pozityvumo ir grožio daigų negalima išleisti kartos į kelią. – F. Dostojevskis.

Girtumas uždega ir atskleidžia kiekvieną ydą, pašalina nedoriems sumanymams besipriešinančią gėdą. – Seneka

Ne alkoholis sukelia girtumą ir alkoholizmą, bet neprotingas jo vartojimo būdas. – M. Gosopas.

Alkoholi, jei neturėtum vardo, aš tave praminčiau velniu. – V. Šekspyras.

Problemiškieji gėrovai nėra tie benamiai alkoholikai, kurie klupinėja mieste. Girtuokliavimas dažnai išsivysto lėtai ir klastingai. Nesunku palaipsniui didinti alkoholio vartojimo dažnumą ir kiekį. Lengva įsipilti daugiau viskio į taurę. Dauguma žmonių, turinčių problemų su alkoholiu, tęsia darbą. – M. Gosopas.

Alkoholis pašalina išsiugdytus suvaržymus. – M. Gosopas.

Alkoholis yra blogis, o blogi reikia naikinti. – Kartmen.