Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas. – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Žodžiams kartais reikia muzikos, o muzikai nieko nereikia. – Edvardas Grygas.

Didis menas skirtas didiems tikslams. – Bertoltas Brechtas.

Menas — tai žmonijos sąžinė. – Frydrichas Hebelis.

Kiekvieno kančioje, emocijoje, aistroje esama meto, kai ji priklauso pačiam žmogui su visu tuo, kas jame labiausiai individualu, nepakartojama, ir meto, kai ji priklauso menui. Tačiau pačioje pradžioje menas bejėgis ką nors su jomis padaryti. Menas – tai nuotolis, kurį kančiai suteikia laikas. Tai žmogaus transcendencija savo paties atžvilgiu. – A. Kamiu.

Muzika – išminčių džiaugsmo šaltinis; ji ir liaudyje sugeba sukelti gerų minčių. – Siun Dzė.

Svarbiausias tikslas, kuriam gali tarnauti menas, yra padėti žmonėms geriau suprasti ir labiau mylėti gyvenimą. – R. Kentas.

Kai tik kas nors mene pradeda dirbti dėl pinigų, sudie, viltie, sukurti gerą kūrinį. – Samjuelis Batleris

Santūrumas mene turi būti tas pat, kas drovumas meilėje. – Klodas Anri Vatle.

Diletantas žiūri į meną kaip niekdarys – į amatą. – J. V. Gėtė.