Sunkiai pasiekta laimė dvigubai džiugina. – B. Grasjanas.

Išminties taisyklė tokia: naudokis, bet nepiktnaudžiauk. Nei susilaikymas, nei nesaikingumas laimės nesuteikia. – Volteras.

Laimė nėra tik dovana – tai atsakomybė, ir mes visi turime už ją kovoti. – Šakira.

Žmogaus gyvenimas kupinas laimės daugiausia dėl to, kad žmogus amžinai laukia, jog netrukus bus laimingas. – E. A. Po.

Laimė – tai nepaprastas dalykas: labai sunku ją rasti savy ir visai neįmanoma – kitur. – N. S. de Šamforas.

Džiaugsmas ir skausmas, mintis nerami,/ Audrina protą kančia maloni./ Žavesį keičia sunkus liūdesys, –/ Jeigu tu myli, laimingas esi. – J. V. Gėtė.

Kuo daugiau civilizuotas protas siekia malonumų ir laimės, tuo labiau žmogus traukiasi nuo tikrojo pasitenkinimo. – I. Kantas.

Niekuomet laimė nėra iškėlusi žmogaus į tokią aukštumą, kad jam nebūtų reikėję draugo. – Seneka.

Nepripažinus Dangaus potvarkių, neįmanoma tapti pranašesniu žmogumi.  – Confucius.

Duokite man Laisvę arba duokite man Mirtį! – Patrick Henry.