Meilė – galinga burtininkė: ji pasaulį gali dangum arba pragaru paversti. – S. Nėris.

Meilė yra šydas tarp dviejų mylimųjų. – K. Džibranas.

Meilė nepriverčia suktis pasaulio. Ji yra tai, dėl ko sukasi pasaulis. – F. Džonsas.

Meilė – tai dviejų kūnų trynimasis ir skysčio išsiliejimas. – R. Gavelis.

Meilė vienam yra barbariškumas, nes nukenčia kiti. Taip pat ir meilė Dievui. – F. Nyčė.

Meilės mįslė yra didesnė nei mįslė Gyvenimo. – O. Vaildas.

Pavyde glūdi daugiau garbėtroškos nei meilės. – F. de Larošfuko.

Sutuoktinių meilė, laimingai išvengianti tūkstančio atsitiktinumų, visų gražiausias stebuklas, nors ir visų kasdieniškiausias. – F. Moriakas.

Tu meile netikėk! Nėra šioj žemėj meilės. Yra savimeilė, plėšri, kerštinga, pavydi; Yra aistra, kaip vilkė alkana. – V. Mykolaitis-Putinas

Žinome, kad meilė stipri kaip mirtis, bet juk ji ir trapi kaip stiklas. – Gi de Mopasanas.