Svarbiausias tikros, aktyvios, vaisingos draugystės reikalavimas – eiti su draugu vienodu žingsniu, kad draugas pritartų mano tikslams, o aš – jo. – J. V. Gėtė.

Tikrą draugą nelaimėje pažinsi. – Ciceronas.

Draugas yra dovana, kurią pats sau įteiki. – R. L. Stivensonas.

Tikras draugas turi būti antruoju mūsų „aš“; jis niekuomet nepareikalaus iš draugo nieko, išskyrus tai, kas dorovinga ir puiku; draugystė mums duota iš prigimties kaip kilnumo pagalbininkė, bet ne kaip ydų palydovė. – Ciceronas.

Sėkmė gali duoti daug, tačiau tik meilės palytėta siela sušvinta tarytum saulė. – Semas Goldvinas.

Sėkmė yra pasekmė, bet tai neturi būti tikslas. – G. Floberas.

Kiekvienas blogis kaip nors kompensuojamas. Mažiau pinigų – mažiau rūpesčių. Mažesnė sėkmė – mažiau pavyduolių. Net tada, kai mums ne juokai galvoje, slegia ne pats nemalonumas, o tai, kaip į jį reaguojame. – Seneka.

Jei asmeninio gyvenimo ir darbo sėkmė grįžta vien materializmu, ji tėra kiautas, slepiantis pilką gyvenimą. – Džordžas R. Vaitas.

Didelių darbų sėkmė dažnai priklauso nuo smulkmenų. – T. Livijus.

Tikslo siekimas yra viena svarbiausių sėkmės gyvenime sąlygų, nesvarbu, kokio tikslo yra siekiama. – Džonas D. Rokfeleris II.