Jei meilė ateina ne laiku, ji pastatomą į eilę. – J. Laucius.

Myli ne tas, kuris negali išsiskirti, o tas, kuris myli ir išsiskyręs. – J. Laucius.

Meilė, kuri neatsinaujina kas dieną, tampa įpročiu, taigi ir vergija. – K. Džibranas.

Meilė – dviejų lyčių kova. Moteriai reikia gintis pirmai, vyrui reikia gintis vėliau, ir vargas nugalėtam. – A. Diuma.

Retai būna tikra meilė, bet tikra draugystė būna dar rečiau. – F. de Larošfuko.

Meilė – tai vieškelis į saulę, grįstas aštriais deimantais, kuriuo turi eiti basas. – M. K. Čiurlionis.

Meilė neguli kaip akmuo, ją reikia minkyti kaip duoną ir visą laiką atkurti, atnaujinti. – Ursula K. Ke Guin.

Meilė, be savęs, nepripažįsta kito gydytojo. – S. Propercijus.

Džiaugsmas ir skausmas, mintis nerami,/ Audrina protą kančia maloni./ Žavesį keičia sunkus liūdesys, –/ Jeigu tu myli, laimingas esi. – J. V. Gėtė.

Meile, akla jėga ir aklas nuotykis, gyvenimo – mirštančio karaliaus – švelnus juokdarys; nieko nėra tavyje gražaus ir viskas nuostabiai gražu; meile, pilna prakeikimų ir stebuklų, paprasta, žiauri ir dosni, dar negimusiems sukrauni dieviškas gėrybes ir pati sunaikini; tokia tu esi, palaiminta meile – vienintele, nepasirenkama; bepročiai tavęs vengia, o kas nevengia taip pat netenka proto. – J. Grušas.