Vienas nuoširdžių ir tyrų džiaugsmų yra poilsis po darbo. – I. Kantas.

Tingėjimas kaip rūdys suėda greičiau, negu darbas nualina. – B. Franklinas.

Kai kurių darbų didybę lemia ne tiek mastas, kiek savalaikiškumas. – Seneka.

Darbas yra gyvenimo druska: jis ne tik apsaugo nuo sugedimo, bet ir duoda skonį. – R. Tagorė.

Žodžiais tikėkite tik tada, kaip juos atitinka darbai. – Napoleonas Bonapartas.

Senatvėje reikia dirbti daugiau negu jaunystėje. – J. V. Gėtė.

Tik kantrusis darbą baigs – skubantysis išseks. – Saadis.

Darbą reikia nudirbti, o garbę – tik pasiekti. – J. Laucius.

Dirbk, kai liūdna, – tik darbas išblaško liūdesį. Dirbk, kad neįpultum į neviltį: niekas taip neapsaugo nuo slegiamos nykumos kaip darbas. Dirbk, kai lydi sėkmė: nėra geresnio vaisto nuo „laimėjimų svaigulio“ kaip darbas. – J. Becheris.

Darbas būtinas sveikatai. – Hipokratas.