Kai viena moteris išmoko skaityti, pasaulyje atsirado moterų problema. – M. fon Ebner-Ešenbach.

Moteris, kaip ir pinigas, eina iš rankų į rankas… Moteris, kaip ir pinigas, dažnai būna apgaulinga ir netikra… Be moters, kaip ir be pinigo, visi nerimsta… – E. Zola.

Tarybų Sąjungoje išspręstas moterų klausimas, nes jį išsprendė darbininkų klausimas: kai nebėra nei ponų, nei tarnų, nebelieka ir žemutiniojo sluoksnio – moters. – E. Blochas.

Pagrindinė priežastis, kodėl moterims katės patinka labiau negu šunys, yra ta, kad jos susitapatina, labiau negu vyrams norėtųsi, su katės nepriklausomybe. – K. Emoris.

Moteris apdairesnė meilės reikaluose negu vyras, nes jai meilė kur kas svarbesnis viso gyvenimo dalykas ir veiklos objektas. – V. Irvingas.

Aš sutinku, kad paskutinis žodis būtų moters, bet tik, jeigu tikrai paskutinis! – P. Ustinovas.

Jei moterys iš prigimties būtų lygiavertės su vyrais ir galėtų su jais lygintis sielos stiprybe ir dvasia, tai tarp tokios daugybės pačių įvairiausių tautų turėtų būti tokių, kur viena lytis nebūtų pranašesnė už kitą, bei tokių, kur moterys valdytų vyrus. Tačiau taip niekur nėra, todėl galima teigti, kad moterys iš prigimties neturi tokių pat teisių kaip vyrai. – B. Spinoza.

Lengvabūdiškas elgesys – tai mažiausias lengvo elgesio moters trūkumas. – F. de Larošfuko.

Moterys lengviausiai pravirkdo tuos vyrus, kurių labiausiai bijo kiti vyrai. – A. Diuma (tėvas).

Visada reikia kažko svaiginančio. Kinija turi opiumą, islamo šalys turi hašišą, vakarai turi moteris. – A. Malro.