Meilėje vyras ieško visiškos vergės, o moteris – visiškos vergijos. Meilė grįžta į praeities kultūrą ir praeities visuomenę – į Rytus. – F. Nyčė.

Visada? Koks baisus žodis!..Moterys jį labai mėgsta. Jos sugadina kiekvieną meilę, siekdamos, kad ji truktų amžinai. – O. Vaildas.

Santuoka ypatinga tuo, kad su ja baigiasi stabo garbinimas. Kai vyras geriau įsižiūri į savo dievaitę, ji vėl tampa paprasta moterimi. – Dž. Adisonas.

Moterys ginasi puldamos, o puola staigiai ir nelauktai pasiduodamos. – O. Vaildas.

Bendra vyrų ir moterų klaida: netekę originalo ieškom kopijos. – V. Karalius.

Jausdamasi laiminga, ji būtų atrodžiusi tiesiog žavinga, nes laimė yra moterų poezija, lygiai kaip drabužiai yra jų gražna. – O. de Balzakas.

Meilė moteriai be galo svarbi ir niekuo nepakeičiama; ji prisodrina širdį ir apsaugo ją nuo gedimo lyg druska mėsą. – V. Hugo.

Moterys žaidžia savo grožiu kaip vaikas peiliu. Jos pačios juo susižeidžia. – V. Hugo.

Moteris tarsi vanduo. Tik tada daiktas, kada į ąsotį supiltas. Kožnai vyriškos globos reikia. – E. Malūkas.

Moteriai būti gražiai yra tik viena galimybė, o būti patraukliai – šimtai tūkstančių. – Š. L. Monteskje.