Džiaugsmas ir skausmas, mintis nerami,/ Audrina protą kančia maloni./ Žavesį keičia sunkus liūdesys, –/ Jeigu tu myli, laimingas esi. – J. V. Gėtė.

Kuo daugiau civilizuotas protas siekia malonumų ir laimės, tuo labiau žmogus traukiasi nuo tikrojo pasitenkinimo. – I. Kantas.

Niekuomet laimė nėra iškėlusi žmogaus į tokią aukštumą, kad jam nebūtų reikėję draugo. – Seneka.

Sėkmė gali duoti daug, tačiau tik meilės palytėta siela sušvinta tarytum saulė. – Semas Goldvinas.

Sėkmė yra pasekmė, bet tai neturi būti tikslas. – G. Floberas.

Kiekvienas blogis kaip nors kompensuojamas. Mažiau pinigų – mažiau rūpesčių. Mažesnė sėkmė – mažiau pavyduolių. Net tada, kai mums ne juokai galvoje, slegia ne pats nemalonumas, o tai, kaip į jį reaguojame. – Seneka.

Jei asmeninio gyvenimo ir darbo sėkmė grįžta vien materializmu, ji tėra kiautas, slepiantis pilką gyvenimą. – Džordžas R. Vaitas.

Didelių darbų sėkmė dažnai priklauso nuo smulkmenų. – T. Livijus.

Tikslo siekimas yra viena svarbiausių sėkmės gyvenime sąlygų, nesvarbu, kokio tikslo yra siekiama. – Džonas D. Rokfeleris II.

Nesėkmė virsta sėkme, jei iš jos pasimokome. – Malcomb S. Forbes.