In venere semper certat dolor et gaudium. – Publilius.
Meilėje visada grumiasi skausmas su džiaugsmu.

Fortuna cæca est. – Cicero.
Laimė yra akla.

Cui dolet, meminit. – Cicero.
Kas kenčia, tas atsimena.

Boni pastoris est tondere pecus, non deglubere. – Suetonius.
Geras piemuo avis kerpa, bet ne kailį lupa.

Deliberando sæpe perit occasio. – Publilius.
Besvarstant dažnai prarandama proga.

Geminat peccatum quem delicti non pudet. – Publilius.
Dvigubai nusikalsta tas, kuris nesigėdi savo nusikaltimo.

Non omnes sancti, qui calcant limina templi. – Varro.
Ne visi, kurie mindžioja šventovės slenksčius, yra šventi.

Præstat nobis mori, quam servire. – Cicero.
Geriau mums mirti, negu vergauti.

Salus publica suprema lex. – Cicero.
Viešas gėris – aukščiausias įstatymas.

Vox populi, vox Dei. – Seneca.
Liaudies balsas – Dievo balsas.