Mendacem memorem esse oportet. – Quintilianus.
Melagis privalo turėti gerą atmintį.

Bis dat, qui cito dat. – Publilius.
Dvigubai duoda tas, kas greitai duoda.

Celsæ graviore casu decidunt turres. – Horatius.
Aukšti bokštai krinta su didesniu trenksmu.

Dictum sapienti sat est. – Plautus.
Protingam užtenka ir vieno žodžio.

Imperat aut servit pecunia cuique. – Horatius.
Kiekvienas yra savo pinigų šeimininkas arba vergas.

Nec mortem effugere quisquam nec amorem potest. – Publilius.
Niekas negali pabėgti nei nuo mirties, nei nuo meilės.

Carum, quod rarum.
Brangu, kas reta.

Cave illum semper, qui tibi imposuit semel.
Visada saugokis žmogaus, kurs tave kartą jau apgavo.

Centum viri unum pauperem spoliare non possunt.
Šimtas vyrų negali nurengti vieno varguolio.

Cogit rogando, cum rogat potentior.
Galingesniojo prašymas lygus įsakymui.