Inter cæcos et monoculus rex est.
Tarp neregių ir vienakis yra karalius.

Labor doloris animi remedium est.
Darbas gydo sielos skausmą.

Mors janua vitæ.
Mirtis – gyvenimo durys.

Mors laborum ac miseriarum quies est.
Mirtis – poilsis po darbų ir vargų.

Mortem optare malum est, timere pejus.
Mirties geisti – bloga, dar blogiau – jos bijoti.

Malo apud hos esse primus quam Romæ secundus.
Geriau man čia būti pirmam negu Romoje antram.

Malo cum Platone errare, quam cum aliis recte sentire.
Geriau su Platonu klysti, negu su kitais teisingai galvoti.

Multa docet fames.
Badas daug ko išmoko.

Multis ictibus dejicitur quercus.
Nuo daugelio smūgių ir ąžuolas griūna.

Multi sunt vocati, pauci vero electi.
Daug pašauktų, maža išrinktų.