Tad iškyla nemažas pavojus, kai joms [moterims] patikima politika ir viena kita mokslo sritis, nes kas gali būti didesnė retenybė už moterį, kuri iš tikrųjų žino, kas yra mokslas? – F. Nyčė.

Moterys mėgsta kalbėti dviese, o vyrai — trise. – G. K. Čestertonas.

Seksuali moteris pirmiausia turi būti moteriška – švelni, taktiška. Ne tokia, kuri viską rėžia į akis tiesiai šviesiai. – A. Baukutė.

Moterys prisirišusios prie mados, nes naujumas visada yra jaunystės atspindys. – M. de Skiuderi.

Skirtumas tarp vyro ir moters: sendama moteris vis labiau pasineria į bobiškus reikalus, o sendamas vyras vis labiau tolsta nuo bobiškų reikalų. – A. Čechovas.

Moterys retai klysta vertindamos viena kitą. – A. Kristi.

Prisiekti moteriai amžiną meilę yra taip pat absurdiška, kaip tvirtinti, kad visada būsi sveikas arba visada būsi laimingas. – Š. L. Monteskje.

Moters jėga tai, jog jos neįmanoma paaiškinti su psichologijos pagalba. Vyrus galima analizuoti, o moteris tik dievinti! – O. Vaildas.

Moteris gali būti blogesnė už angelą, o vyras turi būti tik truputį geresnis už velnią. – N. Gogolis.

Kas gina moters teises, tas gina vaiko teises, kitaip sakant, gina ateitį. – V. Hugo.