Laimė naudinga kūnui, bet dvasios stiprybę ugdo sielvartas. – Marcel Proust.

Nuomonę apie save susidarome pagal tai, ką sugebame atlikti, o kiti žmonės – pagal tai, ką jau atlikome. – Henry Wadsworth Longfellow.

Leiskite žmonėms manyti, kad jie valdo, ir galėsite juos valdyti. – William Penn.

Jeigu atsuksite veidą į saulės šviesą, nematysite šešėlių. – Hellen Keller.

Sąmoningas asmuo prisitaiko prie pasaulio; nesąmoningas primygtinai bando pritaikyti pasaulį prie savęs. Todėl visas progresas nulemiamas nesąmoningo žmogaus. – George Bernard.

Gražus gyvenimas neatsiranda iš niekur, kasdien jis kuriamas su malda, nuolankumu, pasiaukojimu ir meile. Tikiuosi, kad jūsų gyvenimas bus gražus visada. – Dennis Castillo.

Bent kartą per metus kiekvienas tampa genijus. Tikrų genijų protingos mintys tiesiog yra arčiau viena kitos. – Georg Christoph Lichtenberg.

Kai pasieksite savo virvės galą, suriškite mazgą ir tvirtai laikydamiesi atkakliai laukite. – Thomas Jefferson.

Žingsniai

Žingsniuoju iš lėto, bet niekada nežengiu atgal. – Abraham Lincoln.

Aš esu toks protingas, kad kartais pats nesuprantu nė vieno žodžio, ką sakau. – Oscar Wilde.