Laikas – pinigai; daugelis žmonių juo moka savo skolas. – H. V. Šo.

Pirma ateina skausmas, tik tada pinigai. – A. Kostolanis.

Pinigai, kuriuos turi, – laisvės įrankis; tie, kurių vaikaisi, – vergijos įrankis. – Ž. Ž. Ruso.

Džiaugtis gyvenimu – tai mokytis gauti už savo pinigus ką nors vertinga ir suvokti tai. – E. Hemingvėjus.

Kiekvienas gyvenimas, suteiktas pinigams, yra mirtis. Atgimimas – nesavanaudiškumas. – A. Kamiu.

Reikia mokėti rinktis: negalima vienu metu prašyti ir pinigų, ir užuojautos. – M. Ašaras.

Ne kūno jėga ir ne pinigai atneša žmogui laimę, o teisumas ir didi išmintis. – Demokritas.

Nėra įstatymų, kurie ką nors galėtų prieš pinigus. – Napoleonas.

Pasirinkti draugus mažiausiai susitepusius. – Seneka.

Kad įgytume draugų ir bičiulių palankumą kasdieniniuose santykiuose su jais, reikia vertinti mums rodomas jų paslaugas labiau, negu tai daro jie patys; priešingai, mūsų paslaugas draugams reikia laikyti mažesnėmis, negu apie tai mano mūsų draugai ir bičiuliai. – Platonas.