Mokykla – tai dirbtuvė, kurioje formuojamas augančiosios kartos mąstymas; reikia ją tvirtai laikyti rankose, jeigu nenori paleisti iš rankų ateities. – A. Barbiusas.

Ydos ir blogi įpročiai jaunimo atsinešamos į mokyklą. Bet mokykla ir visas auklėjamasis joje darbas yra tam, kad nustelbtų blogumus, kad diegtų gražius įpročius – bloga naikintų geru. Tada ji bus auklėjamoji mokykla. – V. Augustauskas.

Po duonos liaudžiai svarbiausia – mokykla. – Ž. Ž. Dantonas.

Patirties mokykla brangiai kainuoja, bet kvaili žmonės kitos nepripažįsta. – B. Franklinas.

Iš gyvenimo karo mokyklos. – Kas manęs nepražudo, tas mane sustiprina. – F. Nyčė.

Aš manau, kad šiame krašte bažnyčia ir valstybė turėtų būti visiškai atskirtos. Visuomenės pinigai neturėtų būti naudojami konkrečios religijos propagavimui, visuomeninės mokyklos turėtų būti nesusijusios su religija, o visuomenės pinigai neturėtų būti naudojami remti religinėms mokykloms. – T. Ruzveltas.

Viešosios mokyklos – blogio ir amoralumo lopšys. – H. Fildingas.

Mūsų mokyklų vienas svarbiųjų uždavinių yra išauklėti jaunuomenę, mylinčią savo kraštą, gebančią aukotis už savo krašto nepriklausomybę. – V. Augustauskas.

Eisiu savo paties keliu, nepaisydamas šiuolaikinės mokyklos. – V. van Gogas.

Mokslai be apmąstymų nenaudingi, o apmąstymai be mokslų pavojingi. – Konfucijus.